image

Gospodarstvo
U gospodarskom smislu zadnjih tridesetak godina Hrvatska je tipično tranzicijska zemlja. Pokušaj naglog prijelaza iz socijalističkog dogovorenog gospodarstva u tržišno pokazao je čitav niz manjkavosti hrvatske privrede. Hrvatska, unatoč velikim naporima koji se ulažu u zadnjih desetak godina, još uvijek ima nedovoljno razvijenu infrastrukturu koja može odgovoriti potrebama informacijskog društva, naslijeđe dvojbene privatizacije, manjak investicija kako domaćih tako i stranih zbog nesigurnog političkog sustava, veliki državni aparat i javnog sektora. To lako prepoznaju svi partneri u poslovnom svijetu, od radnika i sindikata do poslodavaca i investitora. Ograničavajućih čimbenika za uspješan gospodrski razvoj je mnogo. Teške posljedice na hrvatsko gospodarstvo ostavio je i Domovinski rat u kojem uništeno više stotina poduzeća i izgubljeno tržište. Hrvatsko gospodarstvo još uvijek je u najvećem dijelu nekonkurentno u usporedbi s gospodarstvima visoko razvijenih zemalja Europske unije jer ne koristi potencijale prirodnih resursa, a nema ni strategiju industrijskog razvoja. Turizam je jedna od rijetkih gospodarskih grana koja bilježi stalni rast.