Antikorupcijsko povjerenstvo

image

Luka Zrinski predsjednik Antikorupcijskog povjerenstva Varaždinske županije

Autor: TC

Foto: Varaždinska županija

Antikorupcijsko povjerenstvo Varaždinske županije ima sedam članova, a na konstituirajućoj sjednici za predsjednika je izabran Luka Zrinski, inače županijski vijećnik. Dužnost zamjenika povjerena je Zoranu Kuniću, također županijskom vijećniku. Uz njih dvoje, u sastavu povjerenstva još su Željko Dvekar, Željko Bunić i Rajko Solar te Ivica Kruhoberec kao predstavnik novinara i Siniša Miličić iz redova sindikata.

Prisutne članove je na početku pozdravio te im zaželio konstruktivan rad predsjednik Županijske skupštine dr.sc. Josip Križanić koji je istaknuo kako je Županijska skupština osnovala povjerenstvo kao savjetodavno tijelo Skupštine za praćenje i suzbijanje korupcije na razini Varaždinske županije.

Novoizabrani predsjednik Antikorupcijskog povjerenstva Luka Zrinski napomenuo kako je cilj osnivanja Povjerenstva poticanje odgovornosti u vršenju javnih dužnosti, otvorenosti vlasti i odlučivanja te sprječavanje korupcije.

– Naše temeljne aktivnosti trebaju biti usmjerene na područja koja su najviše izložena, po ocjeni nacionalne politike, riziku, a tu spada sprječavanje sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, financiranje političkih stranaka, pravo na pristup informacijama, kodeks ponašanja županijskih dužnosnika i službenika zapošljavanje u upravi, trošenje proračunskih sredstava, javna nabava, pravosuđe, zdravstvo i obrazovanje – rekao je Zrinski te dodao kako su se Odlukom odredile detaljne i konkretne aktivnosti u pogledu  operacionalizacije djelovanja te smo utvrdili i načela djelovanja prema kojima će Povjerenstvo djelovati prema načelu, a to su javnost rada, zakonitost u radu, politička nezavisnost i zaštita integriteta fizičkih i pravnih osoba.

Fotogalerija: _________________________

Oznake:, ,