Otoci

Brač

Otok plaža, mirnih uvala i bogate kulturne povijesti – biser srednjega Jadrana Autor: Kristijan Skočibušić / Foto: Anđelko Stričak BRAČ, otok u Jadranskom moru površine 395 četvornih kilometara, na kojemu živi tek petnaestak tisuća stanovnika Hrvata, katolika, najvećim dijelom čakavaca. Pripada skupini srednjodalmatinskih otoka, a od kopna (prema Splitu) odvaja ga Brački kanal. Glavna klimatska […]