DRAGUTIN FELETAR, akademik

Objavljeno: 24.06.2023.
image

Akademik Dragutin Feletar, prof. dr. (1941. – 2023.)

FELETAR, Dragutin (1941. – 2023.), rođen je u Velikom Otoku (Legrad). Osnovnu školu polazio je u Donjoj Dubravi i Kotoribi, gimnaziju u Varaždinu, a od 1960. studira na Geografskom odsjeku PMF Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirao je 1973. na temu „Podravina – geografsko-povijesna studija“, te doktorirao na temi „Industrija u ekonomsko-geografskoj strukturi Podravine“ kod prof. dr. sc. Velimira Rogića. Od 1965. do početka 1983. godine radio je kao profesionalni novinar i djelatnik u kulturi u Čakovcu i Koprivnici. Uz plodan novinarski rad, istaknuo se kao prosvjetitelj i društveno-kulturni radnik. Uz to napisao je petnaestak knjiga s područja geografije, povijesti i kulture sjeverozapadne Hrvatske, nekoliko znanstvenih radova, a sudjelovao je i na znanstvenim skupovima.

Početkom 1983. zapošljava se kao asistent na Geografskom odjelu PMF u Zagrebu, gdje je ostao do umirovljenja početkom 2007. godine. Za docenta je izabran krajem 1983., za izvanrednog profesora 1988., redovitog profesora 1993., te za redovitog profesora u trajnom zvanju 1999. godine. Primarni kolegij koji je razvio na Geografskom odjelu bila je Industrijska geografija, a predavao je još i Uvod u geografiju, Geografsko osnove statistike, Industrija u prostornom planiranju i Geografija Afrike. Sudjelovao je do danas na 203 znanstveno-stručna skupa i bio gost profesor na desetak sveučilišta u Njemačkoj, Mađarskoj, Češkoj, Poljskoj, Sloveniji, Srbiji, Kosovu te Bosni i Hercegovini. Bio je urednik nekoliko geografskih znanstvenih časopisa. Obnašao je dužnost pročelnika Geografskog odsjeka i dekana PMF-a Sveučilišta u Zagrebu. Od 2006. do 2011. bio je i veliki meštar Družbe Braća Hrvatskoga Zmaja (Zmaj velikootočki). Pokrenuo je i izdavačku djelatnost, gdje u okviru naklade „Meridijani“ uredio više od 200 brojeva popularnih časopisa, više od 50 udžbenika iz geografije za osnovne i srednje škole, te gotovo 200 knjiga iz područja geografije, povijesti i susjednih struka.

Akademik Dragutin Feletar bio je jedan od vodećih hrvatskih geografa s brojnim radovima i znanstveno-stručnom literaturom. Osim geografije i demografije, njegov je stručni interes bila i ekonomska i društvena povijest, povijest umjetnosti, etnologija i ekologija. Autor je ili koautor 38 znanstvenih knjiga, 54 stručne knjige, 6 knjiga s područja književnosti, 37 udžbenika iz geografije, te 297 znanstvenih i stručnih radova u domaćoj i stranoj periodici. Napisao je i nekoliko stotina članaka za popularizaciju geografije i povijesti, te velik broj predgovora u knjigama i katalozima. 

Za člana suradnika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti izabran je 2006., a za redovitoga člana 2016. godine. Od 2018. glavni je urednik časopisa Rad Razreda za društvene znanosti, od 2019. voditelj Odsjeka za etnologiju, te od 2020. i voditelj Odsjeka za znanstvenoistraživački rad Akademije u Bjelovaru. Glavni je urednik i časopisa Zbornik za narodni život i običaje. Dobitnik je brojnih priznanja i nagrada. 

_______________________

Izvori:

  1. https://www.info.hazu.hr/clanovi/feletar-dragutin/
  2. Đurić, Tomislav / Feletar, Dragutin. (1991.) : Stari gradovi, dvorci i crkve sjeverozapadne Hrvatske. Koprivnica.