Bratovština hrvatskih vinskih vitezova

Objavljeno: 25.06.2023.
image

Hrvatski vinski vitezovi snimljeni u varaždinskoj katedrali

Slava Bogu – čast vinu!

Pripremio: Kristijan Skočibušić / Foto: Arhiva Terra vox

Odlukom Senata Europskog vinskog viteškog reda 2002. godine odobreno je da se u crkvi Sveta Mati Slobode u Zagrebu utemelji Hrvatski viteški konzulat. Zapravo, riječ je o Hrvatskim vinskim vitezovima, društvu koje okuplja oko 120 članova poštovatelja vina, među kojima su poznati vinari i vinogradari, enolozi i druge javne ličnosti. Hrvatski vinski vitezovi djeluju pod načelom: Slava Bogu – čast vinu! Osnivači Hrvatskog viteškog konzulata bili su: Ante Ledić, Ivan Enjingi, Milorad Zoričić, Josip Bratulić, Ivan Maruna i dr. Veliku pomoć u osnivanju i savjetima su dali gradišćanski Hrvati Mate Kliković i Barbara Leeb.

Kako bi Hrvatski vinski vitezovi imali učinkovito djelovanje na području Republike Hrvatske, kao sastavnicom Konzulata, utemeljeno je više vinskih viteških stolova. Za područje Varaždinske i Međimurske županije 2016. godine osnovan je Viteški stol sa sjedištem u Varaždinu. Legat (predsjednik) stola je Zvonko Rožmarić. Svi članovi dužni su slijediti visoka etička načela u profesionalnom životu i njegovati plemenite međuljudske odnose u skladu s pravilima viteškog društva. Nakon što je netko predložen za člana, postaje pripravnik, nakon toga slijedi savjetnik pa sudac, a posljednji stupanj je status viteza.

Iz Varaždinske županije u članstvu Hrvatskih vinskih vitezova su Stjepan Šafran koji ima status Senator honoric causa, što je jedan od najviših statusa u Europskom vinskom viteškom redu, zatim biskup Josip Mrzljak, ugostitelj Dražen Jambriško, gospodarstvenik Zvonko Rožmarić, stomatologinja Marija Gerenčir, poduzetnici i vinogradari Josip Tržec, Izidor Gladović, Marijan Matijašec, Slavko Kotolenko, Hrvoje Mežnarić, Darko Navoj, Stjepan Rak, Željko Horvat, svećenici Josip Hadrović, Izidor Ferek, Josip Vidović, Valent Posacvec i dr. Iz Međimurske županije u članstvu Hrvatskih vinskih vitezova su: Franjo Lovrec, Rajko i Marko Cmrečnjak, Bojan i David Štampar, Ivan Rajković i dr.

 

Europski vinski viteški red obnovljen je 1984. u Željeznom (Eisenstadt) u austrijskoj vinogradarskoj pokrajini Gradišću (Burgenland) u kojoj stoljećima živi više stotina tisuća Hrvata. Neki od njih ubrajaju se među najveće i najbolje austrijske vinogradare i vinare. Viteški red je nastao u slavu Boga i vina, a počiva na tradiciji Viteškog reda sv. Jurja iz 1468. godine. Europski vinski viteški red broji više od pet tisuća članova, poštovatelja vina, diljem Europe. Među članovima su istaknuti vinogradari i vinari, uglednici iz javnog života, državnici, parlamentarci, nadbiskupi, svećenici, poslovni ljudi i dr. Vinski viteški red uspješno je u kontinuitetu djelovao do kraja Drugoga svjetskog rata, kad je višestoljetna tradicija prekinuta.

Temelji na kojima vinski vitezovi grade svoje djelovanje su zapadno-kršćanska tradicija, a pravila reda slična su pravilima sličnih velikih srednjovjekovnih redova i bratovština. Vrlo su bliski Crkvi i sve njihove važnije ceremonije održavaju se u crkvama. Sjedište reda je u austrijskom Željeznom (Eisenstadtu) gdje se i održava svečanost proglašenja novih vinskih vitezova. Predsjednik ima četverogodišnji mandat i ne može biti ponovo biran. Konzulat Europskog viteškog reda u Hrvatskoj utemeljen je 2002. godine. Odora vinskih vitezova je talar koji može biti bilo koje boje osim crvene, zlatne i zelene. Naime, to su boje vina koje se koriste za izradu grbova i znakova Vinskog viteškog reda.

Hrvatski vinski vitezovi u radu čvrsto drže do svoga stava da se tek kad svladaš zavist i počneš zalagati za druge, postaje pravi čovjek – vitez! Zadaća reda je njegovanje, unaprjeđenje i širenje vinske kulture i uz nju vezanih djelatnosti, prenošenje znanstvenih saznanja o vinu, veličanje i promidžba plemenitih vina i podupiranje njihovih najboljih svojstava, priznavanje kulturno-etičkih vrijednosti, kao i podupiranje socijalne i karitativne djelatnosti. Viteštvo je pripadnost ideji istinske plemenitosti duha, zauzimanje za sve lijepo, dobro i istinito, za idealne vrijednosti, plemenitu duhovnost i viteško prijateljstvo. Predsjednik Bratovštine hrvatskih vinskih vitezova je vinski vitez Ivo Delonga.