Iskustva i perspektive Umaga i Varaždina

Objavljeno: 11.02.2023.
image

Velike su mogućnosti suradnje gradova na mnogim poljima

Autor: MH / Foto: Grad Varaždin

UMAG / VARAŽDIN (10. 2. 2023.) – Miroslav Marković, zamjenik varaždinskog gradonačelnika, posjetio je Umag gdje su ga primili gradonačelnik Vili Bassanese i njegov zamjenik Mauro Jurman. Tom prigodom su izaslanstva dvaju gradova razgovarala o realizaciji strateških projekata u Varaždinu i Umagu. Gradonačelnik Umaga Markoviću je predstavio projekte „Umag – grad djece“, Program društveno poticane stanogradnje te socijalnu i društvenu politiku u okviru koje je izgrađen umaški Dom umirovljenika. Na sastanku je naglasak bio i na području gospodarstva, odnosno Gospodarskoj zoni Ungarija, i projekt koji je u tijeku, „Umaška promenada“. Bilo je riječi i o mega projektu „Smart City-Green City“, gdje se najveća pažnja posvetila aglomeraciji i projektu Valdemat, kao najboljem i jedinom primjeru sustavnog gospodarenja građevinskim materijalom u Istri.

Zamjenik varaždinskog gradonačelnika Miroslav Marković predstavio je ciljeve i projekte koje će Varaždin provesti u sklopu ITU mehanizma poput Centra kreativnih industrija, predinkubacijskog centra FOI iza vile Oršić, turističko prezentacijskog centra Varaždinske kuće.

– Izrazito mi je zadovoljstvo posjetiti Umag koji je sa svojim projektima i aktivnostima koje provodi poznat kao grad primjer dobre prakse u cijeloj Hrvatskoj. Razgovarali smo i o mogućnostima izgradnje doma umirovljenika gdje nam Umag također može poslužiti kao primjer s obzirom na to da je kao jedinica lokalne samouprave otvorio svoj vlastiti Dom za starije i nemoćne, a svjesni smo da Varaždin ima problem s takvim kapacitetima za naše starije sugrađane. Varaždin i Umag imaju puno sličnosti, suočavaju se sa sličnom problematikom te imaju iste ciljeve, a to je kontinuirani napredak i boljitak zajednice – istaknuo je Miroslav Marković.

Suradnja gradova od neprocjenjive, poglavito na razmjeni iskustava, te primjeni dobre prakse koja može poticajno djelovati na razvoj.