Ivanuš Pergošić: Decretvm 1574.

Objavljeno: 12.05.2024.
image

Hrvatski kajkavski editio princeps

Pergošićev Decretun prva je hrvatskokajkavska tiskana knjiga. Tiskana je u Nedelišću 1574. – Knjiga je veoma luksuzno opremljena, jednako s obzirom na izvorni tekst kao i transkripciju i ostale priloge, kao što i dolikuje takvim knjigama. Transkripciju cjelokupnoga teksta (i varijanata) priredio je dr. Zvonimir Bartolić. On je autor priloga: od uvodne rasprave o hrvatskoj tiskari u Nedelišću u doba Zrinskih i studije o Decretumu Ivanuša Pergošića. Nakon nje slijedi Tumač manje poznatih riječi, Tumač izraza i pojmova, Pergošićev razlikovni dijalektni rječnik, prema titulušima (poglavljima, upravo paragrafima). Knjigu zaključuje Bartolićeva pribilješka uz Pergošićevo djelo. Pridodana je na kraju opsežana literatura i sažeci na hrvatskom, njemačkom i engleskom jeziku. Pridodane su i recenzije Stjepka Težaka i Jože Horvata. Na posljednjoj je stranici i bilješka o priređivaču, autoru Priloga, Zvonimiru Bartoliću, neumornu proučavatelju hrvatske kajkavske književnosti, kuturologu, osnivaču i obnovitelju Matice hrvatske u Čakovcu. (…)

Ivanuš Pergošić bio je pravnik, varaždinski gradski bilježnik i županijski sudac. Njegov Decretum prijevod je znamenita pravnog zbornika Tripartitum, koji je 1517. prvi put na latinskom jeziku objavio tiskom Ištvan Verböczy. Tripartitum je zbirka srednjovjekovnoga građanskog i javnog prava kakvo je vrijedilo u zemljama Krune sv. Stjepana, pa tako i u Slavoniji. Srednjovjekovna Slavonija ima mnogo šire granice nego današnja. Zagreb je bio glavni grad Slavonije. Tako je jedno važno i znamenito pravno djelo postala prva knjiga tiskana na hrvatskom kajkavskom jeziku.

Dok se u ostaloj Hrvatskoj tiskaju misali, brevijari, lekcionari i druge crkvene knjige, na glagoljici i latinici, ali i pjesnička djela — Marulić, Držić, Lucić, Hektorović — kajkavska dionica naše književnosti iz područja je praktičnosti — prava. Iako nekako na margini književnosti, uostalom kao i neka druga kasnije tiskana djela — Antuna Vramca, Miklouša Krajačevića ili Ivana Bilostinca (tako se on sam potpisao na zbirci svojih propovijedi!) i drugih — sve do sredine 19. stoljeća na kajkavskom prevladavaju knjige praktične naravi nad onima tiskanima za zabavu. Kamen na kojem je sagrađena zgrada hrvatske kajkavske književnosti pravno je djelo. (Josip Bratilić).

_____________

Nakladnik: Matica hrvatska / Zrinski – Čakovec

God. izdanja: 2003.

Tvrdi uvez, ilustracije u boji, 570. str., 20 x 28 cm

Cijena: 35,00 eura

__________________

Narudžbe:

info@terra-croatia.eu

e-mail: obrt.infoprint@gmail.com

tel.: 091 63 00 166

________________