JURAJ PIŠKORIĆ, liječnik

Objavljeno: 23.01.2023.
image

Juraj Piškorić, liječnik (1936.) / Foto: Arhiva Terra vox

PIŠKORIĆ, Juraj, liječnik – potječe iz ugledne liječničke obitelji. Rođen je 1936. godine u Novoj Rači kod Bjelovara. Nakon studija medicine na Zagrebačkom sveučilištu 1964. godine, zajedno sa suprugom dr. Marinkom dolazi u Vidovec gdje ostaju do 1967. godine. Dr. Juraj je vodio ambulantu u Vidovcu, a dr. Marinka je radila u školskom dispanzeru u Varaždinu. Organizacijom seminara i tečajeva aktivno sudjeluju u zdravstvenom prosvjećivanju naroda, posebno žena. Odgoj djece, higijena, pravilna prehrana te stalno zauzimanje za poboljšanje uvjeta u rodilištu i na ginekološkom odjelu u varaždinskoj bolnici, problemima s kojima se žene susreću nakon preranog odlaska iz rodilišta kućama bile su tek neke od tema o kojima je dr. Piškorić javno govorio. Životni put obitelj Piškorić kasnije je odveo u Bjelovar gdje godinama rade u zdravstvu. Dr. Juraj je specijalizirao otorinolaringologiju (bolesti uha, grla, nosa, lica, vrata, jednjaka i dušnika), a gđa Marinka specijalizirala je mikrobiologiju i godinama je radila u Zavodu za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije. (K. Sko.)

_________________________________________

Izvor: Skočibušić, Kristijan. (2018.) : Općina Vidovec (monografija & leksikon).