KREŠIMIR KRAPINEC, sveučilišni profesor i lovni stručnjak

Objavljeno: 10.01.2023.
image

Prof. dr. sc. Krešimir Krapinec (1973.)

KRAPINEC, Krešimir – rođen je u Zagrebu 1973., a od 1975. godine živi u Koprivnici gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je 1996. godine na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studija dva puta je bio nagrađivan kao najbolji student, a dobitnik je i Rektorove nagrade. Poslije završenog studija radi kao pripravnik u Upravi šuma Koprivnica u Odjelu za uređivanje šuma, a 1997. godine prelazi na Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Povratkom u Zagreb upisao je Poslijediplomski znanstveni studij smjer Lovno gospodarstvo na Šumarskom fakultetu na kojem je 2001. godine obranio magistarski rad s temom: „Struktura ishrane muflona (Ovis ammon L.) i jelena aksisa (Axis axis Erx.) na području otoka Raba“. Doktorsku disertaciju „Prehrana muflona (Ovis ammon musimon PALLAS, 1811) u eumediteranskoj zoni sjevernoga Jadrana“ obranio je 2005. godine. Više puta bio je na stručnim usavršavanjima u Beču (Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie; Veterinärmedizinische Universität Wien). Trenutno je u statusu redovitog profesora na Šumarskom fakultetu u Zagrebu.
Više desetljeća bavi se znanstveno-istraživačkim radom, a kao sudionik ili voditelj sudjelovao je u dvadesetak znanstvenih projekata. Do sada je samostalno ili u suautorstvu objavio više od pedeset znanstvenih radova. Tijekom dosadašnjeg znanstvenog i stručnog djelovanja sudjelovao je na četrdesetak međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova na kojima je predstavio dvadesetak referata koji su objavljeni u znanstvenim časopisima i zbornicima radova. Krešimir Krapinec aktivno sudjeluje u radu niza institucija i udruženja. Do sada je izradio više od sedamdeset elaborata i studija s područja lovnoga gospodarenja. Čest je sudionik stručnih skupova, a do sada je objavio dvadesetak znanstveno-popularnih članaka u lovačkim stručnim glasilima („Lovački vjesnik“, „Dobra kob“ i „Lovočuvar“) te održao niz predavanja na stručnim skupovima. U suautorstvu je napisao pet poglavlja u domaćim monografijama te jedno poglavlje u međunarodnoj monografiji. Glavni je autor u monografiji “Lovstvo u Varaždinskoj županiji” (2021.).

___________________________________________

Izvori:

  1. Krapinec, Krešimir & suradnici. (2020.) : Lovstvo u Varaždinskoj županiji. Varaždin.
  2. Tomaić, Marin; Skočibušić, Kristijan. (2021.) : Lovačka udruga “Fazan” Varaždin. Varaždin.