MARA BOGOVIĆ, poljoprivredni stručnjak

Objavljeno: 24.01.2023.
image

Dr. sc. Mara Bogović, poljoprivredni stručnjak

BOGOVIĆ, Mara – dipl. ing. agr., rođena je 1968. godine u Županji, istaknuta je poljoprivredna stručnjakinja. Živi i radi u Varaždinu, u Poljoprivredno-savjetodavnoj službi. Završila je Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1992. godine i psihološko-pedagoško obrazovanje na Visokom učilištu u Čakovcu. Doktorsku disertaciju obranila je 2019. godine na Agronomskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Sudjelovala je na stručnom usavršavanju u Njemačkoj – rasadnik Baumschule Hausserman – Stauden und Geholze. Član je HDSV-a kao sudski vještak za područje agronomije. Za svoj rad nagrađena brojnim diplomama i priznanjima, a radila je i kao stručni redaktor na publikaciji stručne literature. Sudjelovala na brojnim istraživanjima od kojih su neki publicirani u domaćim i stranim znanstvenim časopisima. Kroz rad Poljoprivredno-savjetodavne službe stručnim savjetima više desetljeća radi na unapređenju poljoprivrede u Varaždinskoj županiji. U suradnji s članovima Udruge “Zeljari” radila je na provođenju pokusa i istraživanju Varaždinskog zelja. Objavila je više znanstvenih i stručnih radova kao samostalni autor ili koautor, od kojih izdvajamo:
1. Bogović M., Vincek D., Ozimec R. (2012). Povijesni pregled uzgoja varaždinskog zelja do aktualne zaštite izvornosti. Agronomski glasnik Vol. 73 No.3,
2. Bogović M. (2011). Hidroponski uzgoj povrtnih kultura. Glasnik zaštite bilja 6,12-16,
3. Šamec D., Piljac-Žegarac J., Bogović M., Habjanič K., Gruz J. (2011). Antioxidant potency of white (Brassica oleracea L. var. capitata) and Chinese (Brassica rapa L. var. pekinensis (Lour.)) cabbage: The influence of development stage, cultivar choice and seed selection. Scientia Horticulturae 128: 78-83.
4. Radojčić Redovniković I., Bogović M., Delonga K., Fabek S., Novak B., Toth N. (2012). Influence of potassium fertilization on the leaf phenolic compounds in sweet potato (Ipomoea batatas L.). Journal of horticultural science and biotechnology 87 (1), 47-51.
Suautorica je u monografijama Varaždinsko zelje (2012.), Varaždinsko bučino ulje (2020.), a u suradnji s Marijom Gabrijelom Bogović objavila je priručnike Agrotehnika uljne buče za proizvodnju Varaždinskog bučinog ulja (2020.) i Agrotehnika proizvodnje čuvane sorte Varaždinske heljde (2021.). Mara Bogović više godine intenzivno se bavi vatrogastvom u kojem je stekla zvanje Vatrogasnog časnika prve klase i status vatrogasnog suca. Kao aktivni član DVD-a Biškupec i Upravnog odbora, obnašala je dužnost zamjenika zapovjednika i voditelja vatrogasne mladeži.

_______________________________________

Izvori:

  1. Vincek, D. ; Ozimec, R. ; Bogović, M. (2012.) : Varaždinsko zelje
  2. Bogović, T. ; Skočibušić, K. (2021.) : Povijest Dobrovoljnog vatrogasnog društva i naselja Biškupec.