MILAN KRUHEK, arheolog i povjesničar

Objavljeno: 13.11.2022.
image

Dr. sc. Milan Kruhek (1940. – 2022.)

KRUHEK, Milan (1940. – 2022.), hrvatski arheolog i povjesničar, rođen je u Zamlači (Općina Vidovec). Osnovnu školu završio je u Varaždinu, a Dominikansku klasičnu gimnaziju u Bolu na Braču. Arheologiju i klasičnu filologiju diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a poslijediplomski studij Pomoćnih povijesnih znanosti s magisterijem završio je na Filozofskom fakultetu u Zadru Sveučilišta u Splitu. Doktorat iz područja povijesnih znanosti postigao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1990. godine. Radio je u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu, Hrvatskome povijesnom muzeju u Zagrebu te Hrvatskom institutu za povijest kojem je od 2003. do 2007. godine bio ravnatelj. Bavi se istraživanjem hrvatskoga srednjovjekovlja, poglavito starih povijesnih naselja, utvrda i feudalnih gradova. Objavio je više desetaka stručnih i znanstvenih radova te više knjiga od kojih su najpoznatije: Povijesno-topografski pregled pavlinskih samostana u Hrvatskoj, 1244. – 1786. (u djelu: Kultura pavlina u Hrvatskoj, 1989.), Graditeljska baština karlovačkog Pokuplja (1993.), Stari grad Slunj (1993.), Karlovac: utvrde, granice i ljudi (1995.), Karlovačka zvijezda – povijest građevnoga razvoja tvrđave i grada (2009.).

U Karlovcu je bio među osnivačima Centra za istraživanje i ekspedicionizam “Braća Seljan” 1997. (čiji je dugogodišnji član Upravnoga odbora), utemeljitelj Stola Družbe “Braća hrvatskoga zmaja” u Karlovcu 2001. (s naslovom Zmaj  Dubovački II.) te vijećnik Poglavarstva grada Karlovca 2005. – 2009. godine

Dr. sc. Milan Kruhek dao je veliki doprinos radu Hrvatskog instituta za povijest. Tijekom znanstvene karijere kao mentor zaslužan je za znanstveni razvoj većeg broja mladih, danas već priznatih, znanstvenika u području srednjovjekovne povijesti. Za svoje znanstveno i javno djelovanje dobio je više nagrada, a najviša među njima svakako je Odlikovanje Predsjednika Republike Hrvatske s likom Ruđera Boškovića za znanstveni rad (1995.)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Izvori: _______________

  1. Skočibušić, Kristijan. (2018.) : Općina Vidovec (monografija i leksikon).
  2. https://www.isp.hr/preminuo-je-dr-sc-milan-kruhek/