MILJENKO ERNOIĆ, dr. sc., poljoprivredni stručnjak

image

Dr. sc. Miljenko Ernoić

ERNOIĆ, Miljenko (1966.) – rođen je u Varaždinu. Osnovnu školu završio je u rodnom gradu, a srednju poljoprivrednu u Srednjoj školi “Arboretum Opeka” Marčan (Vinica). Diplomirao je na Agronomskom fakultetu, na kojem je 1998. i magistrirao, a doktorsku disertaciju obranio je 2012. na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. U svome stručnom i znanstvenom radu posebno se posvetio područjima koja se bave održivim razvojem poljoprivrede i ruralnog prostora te očuvanju naših pasmina domaćih životinja i udruživanju poljoprivrednika u udruge i zadruge. Objavio je više od 60 stručnih i znanstvenih članaka i koautor je knjiga: Hrvatske izvorne pasmine domaćih životinja, Enciklopedija hrvatskih pasmina domaćih životinja, Modeli govedarske proizvodnje, Zelena knjiga izvornih pasmina Hrvatske, Zagorski puran, Đurđevački peski i Posavska guska.

Održao je niz stručnih i popularnih predavanja vezanih uz razvoj održive poljoprivrede kao nezaobilazne komponente opstanka ruralnog prostora i očuvanja prirode. Aktivni je član Društva za istraživanje i očuvanje prirodoslovne baštine Hrvatske (ADIPA) i tajnik je u Udruzi hrvatskih tržnica. Svoje djelovanje usmjerio je prema očuvanju tradicijske poljoprivrede i njezinu održivom razvoju kao komponenti uspješne moderne poljoprivrede koja je prijatelj okolišu. Takva poljoprivreda počiva na temeljnim vrijednostima obiteljskih gospodarstava kao optimalnih proizvodnih jedinica koje su kadre osigurati dovoljno hrane za sve stanovnike na siguran i trajno održiv način.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Izvori:

  1. Skočibušić, K.; Vincek, D. ; Peharda, R. (2015.) : Poljoprivredna zadruga Varaždinsko povrće. Vidovec.
  2. Gradski muzej Varaždin

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Oznake:, ,