MILORAD BATINIĆ, dipl. inž. šum., političar

Objavljeno: 10.01.2023.
image

Milorad Batinić (1957.)

BATINIĆ, Milorad – rođen je 1957. godine u Varaždinu. Školovao se u Ivancu, Varaždinu i Zagrebu gdje je diplomirao na Šumarskom fakultetu. Nakon završetka studija, sve do 2005. godine, radio je u struci kao inženjer šumarstva. Prvi put za gradonačelnika Ivanca izabran je 2005. godine i od tada je na svim izborima uvjerljivo dobivao povjerenje građana Ivanca. Vrlo aktivno sudjeluje u hrvatskom političkom životu, kao saborski zastupnik posebno se zalagao za interese građana Varaždinske županije i regije Sjever. Tri puta je biran za saborskog zastupnika s velikim brojem preferencijalnih glasova, a obnašao je i dužnost potpredsjednika Hrvatskog sabora. Političko i društveno djelovanje Milorad Batinić temelji na načelima liberalne demokracije. Bio je član HNS-LD u kojoj je obnašao više istaknutih dužnosti. Godine 2021. s velikim brojem članova HNS-LD napušta stranku i političko djelovanje nastavlja kao nestranački političar. Na lokalnim izborima održanim 2021. na dužnost gradonačelnika Ivanca izabran je kao nezavisni kandidat.

__________________________

Izvor:

Skočibušić, Kristijan. (2018.) : Varaždinska županija (monografija & vodič). Varaždin.