MIRKO KOROTAJ, političar i gospodarstvenik

Objavljeno: 19.01.2023.
image

Mirko Korotaj (1958.)

KOROTAJ, Mirko – ubraja se među najdugovječnije i najuspješnije općinske načelnike u Varaždinskoj županiji. Rođen je 1958. godine. Osnovnu školu završio je u Babincu, a Gimnaziju u Varaždinu. Više od dva desetljeća radio je u općinskoj upravi i privatnom poduzetništvu. U politički život Općine Cestica uključio se od samog njenog osnivanja 1993. godine. Jedan je od utemeljitelja HNS-a u Cestici, bio je vijećnik u Općinskom vijeću, a u više mandata biran je za načelnika Općine Cestica. Član je Predsjedništva stranke Županijske organizacije Varaždinske županije, a bio je član Središnjeg odbora HNS-a. Godine 2022. izabran je za v. d. predsjednika HNS-LD. Pod vodstvom Mirka Korotaja sva naselja Općine Cestica doživjela su komunalni i društveni preporod. Općina Cestica pod njegovim je vodstvom postala općina europskih gospodarskih, kulturnih i društvenih vrijednosti.

 

Saznaj više: , ,