Nova knjiga na temu lovstva

Objavljeno: 11.11.2021.
image

Predstavljena monografija “Lovstvo u Varaždinskoj županiji”

Autor: TC

Foto: Varaždinska županija

„Lovstvo u Varaždinskoj županiji“ naziv je monografije predstavljene u Županijskoj palači. Riječ je o prvoj knjizi koja predstavlja različite aspekta lovstva na jednome mjestu, a njezini autori su dr. sc. Krešimir Krapinec, dr. sc. Dragutin Vincek, mr. sc. Miljenko Županić, Tomica Cukor i Kristijan Skočibušić. Knjiga je bogato ilustrirana arhivskim fotografijama, a veliki doprinos ljepoti likovnog izgleda knjige fotografijama novijeg datuma dali su fotografi Branko Težak, Andrej Švoger, Marko Jurinec, Zoran Stanko, Anđelko Stričak, Dražen Zrinski i dr.

Varaždinska županija prednjači po mnogočemu, a tako i po pitanju lovstva. Upravo se naša županija smatra kolijevkom organiziranog lovstva koje je počelo još 1872. godine u Zelendvoru. S obzirom na to, Županija je financijski poduprla tisak monografije koja daje povijesni pregled razvoja lovstva, informacije o svim lovištima te lovačkim društvima i udrugama iz županije, kao i pregled gospodarsko-turističkog potencijala lovstva. Iz monografije se jasno vidi koliko se pojam lova i lovstva nekada i danas promijenio. Danas je zadaća lovaca i lovačkih društava brinuti o uzgoju i pravilnom lovu divljači, a voditi treba brigu i o zaštiti prirode i okoliša, čime se doprinosi zaštiti biološke raznolikosti, biljnog i životinjskog bogatstva kojeg naša županija doista ima u izobilju – rekao je župan Anđelko Stričak.

Petorica istaknutih znanstvenika iz društvenih i prirodoslovnih znanosti autori su prve knjige koja na svestran, multidisciplinaran način predstavlja lov i lovstvo te time služi kao temelj za buduća istraživanja, a svakako treba istaknuti da je izuzetno bogato ilustrirana fotografijama, koje joj daju dodatnu važnost. Čestitam autorima – istaknuo je dr. sc. Vladimir Huzjan, upravitelj Zavoda za znanstveni rad HAZU u Varaždinu, koji je predstavio monografiju.

Lovstvo i prateće djelatnosti su se od prapovijesti razvijale na području Varaždinske županije, napomenuo je vodeći autor dr. sc. Krešimir Krapinec, profesor na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije.

prof. dr. sc. Krešimir Krapinec i Kristijan Skočibušić

U monografiji se daje i sadašnji ustroj lovstva. Imamo državna i zajednička lovišta koja su dana u zakup uglavnom lovačkim udrugama. Težište je i na pojedinim lovnim organizacijama poput Zelendvora i državnog šumarstva, danas Hrvatskih šuma, jer su svi pridonijeli da je lovstvo u Varaždinskoj županiji jedno od razvijenijih u Hrvatskoj – istaknuo je dr. sc. Krapinec.

Dodajmo da je u Varaždinskoj županiji 30 zajedničkih lovišta, koja su, sukladno zakonu, dana u zakup lovačkim društvima. Ukupno je u županiji 38 lovačkih društava i okupljeni su u Lovački savez Varaždinske županije, koji ima 1.369 članova.

Monografija “Lovstvo u Varaždinskoj županiji” tek jedno u nizu vrijednih izdanja koje javnosti predstavlja nakladnik Terra vox u suradnji s Varaždinskom županijom.

Fotogalerija: ________________