PAVAO CESAR, agronom

Objavljeno: 22.05.2023.
image

Preslika naslovnice jednog od vrijednih Cesarovih djela

CESAR, Pavao (Beletinec 1871. – Samobor 1946). Nakon završene Ratarnice u Križevcima (1888.) više puta je odlazio na stručna usavršavanja u Njemačku i Francusku na temu vinogradarstva i vinarstva. Po povratku u domovinu radi kao upravitelj loznih rasadnika te neumorno radi na edukaciji vinogradara. Njegov najveći doprinos su rezultati postignuti u regeneraciji vinograda nakon što ih je poharala filoksera u plješevičkom vinogorju. Zaslužan je za osnivanje više vinogradarskih i voćarskih zadruga te je intenzivno radio na suzbijanju novih bolesti u vinogradima, posebno pepelnice i peronospore.

Pavao Cesar bio je pokretač ili suradnik mnogih stručnih časopisa i novina. Autor je vrijednih stručnih knjiga: Uputa u vinogradarstvo ili Kako ćemo obnoviti naše propale vinograde pomoću amerikanske loze (1896.) te Kako se uspješno može braniti vinograde od bolesti peronospore i oidiuma (1916.). Oba Cesarova djela doživjela su više izdanja. (ksk)

___________________

Izvor:

Grupa autora: (2017.) : Beletinec & Krušljevec (monografija). KUD Beletinec / Mediaks. Vidovec.