PAVAO WITTMANN, lovni stručnjak

Objavljeno: 05.11.2022.
image

Pavao Wittmann

Autor: Kristijan Skočibušić / Foto: GMV

WITTMANN, Pavao (1844.-1920.), šumarnik, lovni stručnjak i pisac. Živio u Komaru kod Petrijanca, izdavao je časopis “Napredno pčelarstvo”. Češkog je podrijetla, a u Hrvatsku dolazi 1871. kao šumar na vlastelinstvo Opeka – Zelendvor grofa Marka Bombellesa, gdje se bavio lovstvom do smrti 1920. godine. Na imanju grofa Bombellesa našao je velike mogućnosti za primjenu svoga velikog stručnog znanja, pa je ubrzo promaknut za nadšumara, a 1912. za 40 godina službe mladi grof Marko Bombelles uručio mu je jubilarnu kolajnu. Zaslužan je za uređivanje lovišta i unapređenje lovstva na vlastelinstvu, čime je dao poticaj razvoju lovstva kao važne gospodarske grane u Hrvatskoj. Uzornim uzgajanjem fazana, koji je udomljen u Hrvatskoj oko 1870., upravo na lovištima grofa Bombellesa i odatle proširen po Hrvatskoj, svratio je pozornost domaćih i stranih lovaca. Objavio je više članaka o uzgoju fazana te objavio priznatu i poznatu monografiju o fazanu “Der Edelfasan…” Na vlastelinstvu, uspješno se bavio i uzgojem ostale divljači, posebno trčki, zečeva i srna, pa je zbog vrijednih trofeja organizirao lov na srnjake. Zalagao se za osnivanje “Obćeg hrvatskog društva za gojenje lova i ribarstva” u Zagrebu te je bio član društva od osnivanja 1891. god. Šumarnik Pavao Wittmann svojim stručnim i literarnim radom utjecao je na razvoj i promicanje lovstva u Hrvatskoj i tadašnjoj monarhiji. Godine 1898. car Franjo Josip odlikovao ga je Zlatnim križem za zasluge.

Izvori: ______________________________

  1. Krapinec, K. i suradnici. (2022.) : Lovstvo u Varaždinskoj županiji

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————