Petrijanec / Varaždinska županija

Objavljeno: 14.11.2022.
image

Župna crkva sv. Petra / Foto: Kristijan Skočibušić

Temelji naselja postavljeni u rimsko doba

Autor: Kristijan Skočibušić

Općina Petrijanec smještena je u sjeverozapadnom dijelu Varaždinske županije, u plodnom Varaždinskom polju, osam kilometara od Varaždina u pravcu hrvatsko slovenske granice. Naselja su prometno međusobno dobro povezana. Glavna prometna žila kucavica je državna cesta što od hrvatsko-slovenske granice ide prema Varaždinu te se jugozapadnom obilaznicom grada Varaždina spaja na autocestu Zagreb-Varaždin-Budimpešta.

Kontinuitet života na petrijanečkom području ima dugu povijest. Potvrđuju to i brojni arheološki nalazi iz rimskoga doba. Život na tom prostoru bio je vrlo živ i dinamičan, tim više što je tim područjem prolazila rimska cesta koja je povezivala važna rimska naselja. Riznica povijesnih spisa i dokumenata donosi brojne podatke o Petrijancu, od srednjega vijeka do danas. Uglavnom je riječ o sadržaju vezanom uz župu Petrijanec osnovanu još u 14. stoljeću.

Od kulturno-povijesnih spomenika najznačajnija je župna crkva sv. Petra i Pavla građena koncem 18. i na početku 19. stoljeća na mjestu stare gotičke crkve iz 14. stoljeća koja je izgorjela 1776. godine. U crkvi sv. Petra i Pavla nalazi se vrijedan inventar s elementima baroknog i klasicističkog stila te kip Tužnoga Krista iz 1772. godine, donijetoga s križanja cesta u Zelendvoru.

Općina je opremljena svom potrebnom društvenom i komunalnom infrastrukturom, a od gospodarskih djelatnosti najrazvijenija je poljoprivreda te lovni turizam u Zelendvoru.

Naselja: Petrijanec, Majerje, Nova Ves, Družbinec, Strmec i Zelendvor

______________________________________

Izvor: Skočibušić, Kristijan. (2017.) : Varaždinska županija (monografija & vodič). Terra vox. Vidovec.