Poljoprivrednicima u pet godina na raspolaganju 3,8 milijardi eura

Objavljeno: 29.01.2023.
image

Načelnik Vidovca Bruno Hranić imenovan je članom Odbora za praćenje Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike

Autor: TC / Foto: Arhiva TC

ZAGREB (29. 1. 2023.) – Bruno Hranić, načelnik Općine Vidovec, odlukom ministrice poljoprivrede Marije Vučković od 5. siječnja 2023. godine imenovan je članom Odbora za praćenje Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027. Istom odlukom ministrice za zamjenika člana imenovan je Zoran Hegedić, načelnik Općine Breznički Hum.

Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike temeljni je dokument za korištenje sredstava europskih poljoprivrednih fondova (Europski fond za jamstva u poljoprivredi iz kojeg se financiraju izravna plaćanja i sektorske intervencije i Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj za financiranje intervencija ruralnog razvoja).

Ukupni iznos sredstava – koji će biti na raspolaganju hrvatskim poljoprivrednicima, prerađivačima poljoprivrednih proizvoda, šumoposjednicima, proizvođačkim organizacijama, jedinicama lokalne i regionalne samouprave, lokalnim akcijskim grupama te onima koji će informirati i educirati poljoprivrednike i šumoposjednike i pomoći im pri uvođenju inovativnih rješenja – iznosi gotovo 3,8 milijardi eura za petogodišnje razdoblje.

Zadaci Odbora za praćenje Plana su:

– praćenje napretka u provedbi Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027. te ostvarivanju ključnih etapa i ciljnih vrijednosti

– praćenje učinkovitosti i uspješnosti provedbe Plana

– praćenje napretka ostvarenog u provedbi evaluacija, sinteza evaluacija i daljnjem postupanju na temelju nalaza

– ispitivanje relevantnih informacija u vezi s uspješnošću Plana koje dostavlja nacionalna mreža ZPP-a

– ispitivanje provedbe komunikacijskih djelovanja i djelovanja za povećanje vidljivosti, jačanje administrativnih kapaciteta za tijela javne vlasti te poljoprivrednike i druge korisnike

– davanje mišljenja o metodologiji i kriterijima upotrijebljenima pri odabiru operacija/projekata koji će se financirati

– razmatranje i davanje mišljenja o godišnjim izvješćima o uspješnosti

– davanje mišljenja o Planu evaluacije/vrednovanja i njegovim izmjenama

– razmatranje i davanje mišljenja o svakom prijedlogu izmjene Plana koji iznese upravljačko tijelo.