Porezni obveznici imaju pravo vidjeti i znati na što se troši njihov novac

Objavljeno: 06.07.2023.
image

Varaždinskoj županiji “petica” za proračunsku transparentnost i priznanje Instituta za javne financije

Autor: mkm / Foto: Varaždinska županija

ZAGREB (5. 7. 2023.) – Varaždinska županija dobila je novu „peticu“, devetu u nizu, odnosno maksimalan broj bodova za proračunsku transparentnost u istraživanju Instituta za javne financije provedeno od studenoga 2022. do travnja 2023. godine. Riječ je o istraživanju koje Institut provodi od 2015. godine u svim općinama, gradovima i županijama, pri čemu je Varaždinska županija jedna, od samo tri hrvatske županije, koja je ocijenjena isključivo „peticama“.

Tim povodom je danas u Kući Europe u Zagrebu, u sklopu predstavljanja rezultata najnovijeg istraživanja, županu Anđelku Stričaku uručeno priznanje za maksimalan broj osvojenih bodova Varaždinske županije u svim dosadašnjim ciklusima istraživanja Instituta. Na predstavljanju je prisustvovala pročelnica Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu Klaudija Brezovec.

– Naši građani tj. porezni obveznici imaju pravo uvida u sve na što se troše proračunska sredstva. Osim objave proračunskih dokumenata tijekom godine imamo niz konferencija za medije na kojima najavljujemo javne pozive, potom rezultate tih javnih poziva te namjenu i iznose. Na taj način građani dobivaju potpuniju sliku o radu, nadležnostima i utrošku financijskih sredstava županije. Naravno ova nagrada je priznanje našim upravnim odjelima, prvenstveno odjelu za financije – rekao je župan Stričak.

A da je nastavljen kontinuitet visoke transparentnosti Varaždinske županije slaže se i pročelnica Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu Klaudija Brezovec.

Cilj Varaždinske županije je omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode kako bi dobili jasniju sliku o radu županijske uprave. Prema ocjeni Instituta, očito je da smo u tome uspjeli i ove godine. Činjenica da je Varaždinska županija među svega tri županije koje su u svim godinama istraživanja ocijenjene maksimalnim brojem bodova, odraz je sinergije rada svih službi Županije i želje da se složeni proračunski dokumenti približe građanima kao i da ih se aktivnije uključi u proračunske procese i upravljanje proračunskim sredstvima – naglasila je pročelnica Brezovec.

„Proračunska transparentnost podrazumijeva uvid u potpune, točne, pravovremene i razumljive proračunske informacije. Na temelju njih, građani se mogu angažirati i, između ostalog, utjecati i na efikasnost prikupljanja i trošenja proračunskih sredstava, na odgovornost Vlade i vlasti lokalnih jedinica, kao i na smanjenje mogućih koruptivnih radnji“, ističu u Institutu za financije.

U istraživanju Instituta proračunska se transparentnost mjeri brojem ključnih proračunskih dokumenata objavljenih na mrežnim stranicama lokalnih jedinica. Peticu za proračunsku transparentnost dobile su i Općina Vidovec te Općina Maruševec.