Posavska guska

Objavljeno: 28.10.2022.
image

Ozimec / Petanjek / Ernoić: Posavska guska

Malo je izvornih hrvatskih pasmina koje imaju svoju monografiju i zato knjigu Posavska guska autora Romana Ozimeca, Darka Petanjeka i Miljenka Ernoića možemo uvrstiti u grupu posebnih izdanja tim više što se radi o dvojezičnom (hrvatsko-engleskom izdanju). Naime, knjiga je rezultat višegodišnjih istraživanja teme posavske guske. Povijest uzgoja guske u svijetu i Hrvatskoj, nastanak i porijeklo posavske guske, tradicijski uzgoj i njeno korištenje, utjecaj guske na ekosustave i bioraznolikost, posavska guska u etnobaštini i umjetnosti, osnove menadžment plana posavske guske teme su koje čine okosnicu ovoga vrijednog izdanja.

________________________

Nakladnik: ADIPA

Godina izdanja: 2016.

Tvrdi uvez, str. 96., kolor, format: 16 x 23 cm (dvojezično izdanje: hrvatsko-englesko)

Cijena: 15,00 EUR

__________________________

e-mail: info@terra-croatia.eu

e-mail: obrt.infoprint@gmail.com

tel.: 091 63 00 166

__________________________