PREDRAG ŠTROMAR, ekonomist i političar

Objavljeno: 10.01.2023.
image

Predrag Štromar (1969.)

ŠTROMAR, Predrag – dipl. oec., političar i gospodarstvenik, rođen je 1969. godine u Varaždinu. Školovao se u rodnom gradu, a studij ekonomije diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Više je godina radio na odgovornim dužnostima u poduzeću Prehrana. Od 2002. do 2005. godine bio je voditelj poslovnog centra INE u Varaždinu. U politički život Varaždinske županije uključio se djelovanjem kroz HNS – LD u kojem je obnašao više dužnosti. Među ostalim, bio je predsjednik HNS-a Varaždinske županije i potpredsjednik stranke, a obnašao je i dužnosti v.d. predsjednika HNS-a. Bio je zamjenik župana Varaždinske županije, a od 2009. do 2017. godine obnašao je dužnost župana. Za potpredsjednika Vlade i ministra graditeljstva imenovan je u lipnju 2017. godine.  Od 2020. godine je saborski zastupnik.

_______________________________________________________________

Izvor:

Skočibušić, Kristijan. (2018.) : Varaždinska županija – monografija & vodič. Varaždin