ROBERT PODOLNJAK, sveučilišni profesor i političar

Objavljeno: 10.01.2023.
image

Robert Podolnjak (1958.)

PODOLNJAK, Robert – istaknuti je ustavnopravni stručnjak i sveučilišni profesor, rođen je 1958. godine u Varaždinu. Osnovnu i srednju školu završio je u Varaždinu, a diplomirao i magistrirao na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Doktorsku disertaciju obranio je 2001. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Osijeku, a od 2006. godine radi kao profesor na Katedri za Ustavno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Objavio je više desetaka znanstvenih i stručnih radova, te tri znanstvene monografije: “Federalizam i republikanizam: Stvaranje američkog ustava” (2004.), “Neposredan izbor (grado)načelnika i župana: Europska iskustva i hrvatski izazov” (2005.), “(Grado)načelnik i vijeće: Novi institucionalni okvir hrvatske lokalne samouprave u komparativnoj perspektivi” (2010). Redoviti je član Akademije pravnih znanosti Hrvatske, Hrvatske udruge za ustavno pravo, Međunarodnog udruženja za ustavno pravo (IACL) te Hrvatskog politološkog društva. Obnašao je više istaknutih političkih dužnosti na lokalnoj razini, bio je potpredsjednik Mosta nezavisnih lista. Dva puta biran je za saborskog zastupnika.

____________________________________________

Izvor:

Skočibušić, Kristijan. (2018.) : Varaždinska županija – monografija & vodič. Varaždin