RUDOLF HORVAT, povjesničar, publicist i političar

image

Autor: Kristijan Skočibušić / Foto: GMV

HORVAT, Rudolf  (Koprivnica, 14. 3. 1873. – Zagreb, 25. 5. 1947.), hrvatski povjesničar, publicist i političar, autor iznimnog opusa. Objavio je više od 50 knjiga od kojih su neke objavljene u više izdanja, a neki vrijedni rukopisi na teme iz hrvatske povijesti objavljeni su tek nakon 1990. godine i uspostave samostalne i suverene hrvatske države (Povijest grada Varaždina i dr.) Veliku dodanu  vrijednost i bogatstvo njegovom istraživačkom radu daje više od 1200 novinskih članaka. Kratko vrijeme bio je učenik varaždinske Franjevačke gimnazije, a Gimnaziju je završio u Zagreb u kojem je na Filozofskom fakultetu 1896. godine diplomirao povijest i zemljopis. Na istom fakultetu obranio je doktorsku disertaciju na temu Kralj Tomislav i njegovo doba. Horvat je bio profesor velikog znanja i širokih vidika što potvrđuje i podatak da je 1918. godine diplomirao i pravo. Kao gimnazijski profesor, zbog zagovaranja hrvatskih političkih prava, više puta je morao mijenjati mjesta u kojima je živi i radio. (Osijek, Zemun, Petrinja, Zagreb). Napisao je više knjiga, članaka i monografija o brojnim hrvatskim gradovima, regijama, povijesnim ličnostima, obrađivao je razne teme iz starije i novije hrvatske političke, gospodarske i kulturne povijesti. Aktivno je sudjelovao u društvenom, političkom i kulturnom životu gradova i regija u kojima je živo neumorno promičući hrvatske kulturne i političke vrijednosti. Održao je više tisuća predavanja na kojima je kritički govorio o teškom položaju hrvatskog naroda u Austro-Ugarskoj Monarhiji i Kraljevini Jugoslaviji. Nastojeći promicati hrvatske interese i otrgnuti zaboravu sjećanje na povijesne događaje i ličnosti, Horvat je marljivo radio na istraživanju i publiciranju povijesne građe. Godine 1937. osnovao je povijesno društvo „Hrvatski rodoljub“ koje je bilo nakladnik više vrijednih izdanja povijesne tematike. Rudolf Horvat je osnivač i časopisa „Hrvatska prošlost“.

Kad je riječ o političkom djelovanju, Rudolf Horvat je, uz Stjepana Radića, jedan od osnivača Hrvatske pučke seljačke stranke, kao istinski rodoljub i veliki zagovaratelj hrvatskog povijesnog prava (obnove hrvatske državnosti) više puta je u vrijeme prve Jugoslavije biran u državni parlament. Zastupničku dužnost obnašao je i za vrijeme NDH. Iako u poodmakloj životnoj dobi, nakon uspostave NDH, Horvat se vratio profesorskim predavanjima. U Zastavničkoj školi i na Domobranskoj akademiji u Zagrebu predavao je povijest, a 1944. godine postao je redoviti profesor povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Nakon propasti hrvatske države 1945. godine, nove jugoslavenske komunističke vlasti prof. Horvatu onemogućile su svako djelovanje. Presudom Vrhovnog suda u Zagrebu izgubio je na deset godina sva politička i građanska prava. Uz to, komunisti su mu uskratili i profesorsku mirovinu, a čitateljima ograničili ili onemogućili korištenje njegovih djela. Preminuo je u Zagrebu 1947. godine, pokopan je na zagrebačkom Mirogoju.

Iz bogate ostavštine izdvajamo nekoliko vrijednih Horvatovih izdanja: Kralj Tomislav i njegovo doba (1897.), Povijest Hrvatske (1904.), Povijest Međimurja (1907.), Hrvati u Bačkoj, Bunjevci i Šokci (1922.) Hrvati i Srbi (1923.), Hrvatsko pitanje (1923.), Hrvatska Podravina (1933.), Slavonija (1936.), Lika i Krbava (1941.), Hrvatska na mučilištu (1942.), Zagreb – povijest glavnog grada Hrvatske (1943.), i dr.

Izvori: ______________

  1. M.K.D. (2002.) : Horvat, Rudolf. Hrvatski biografski leksikon, str. 657.-658.

2. Kurelac, Miroslav. Dr. Rudolf Horvat (životopis) u Povijest grada Varaždina. (1993.). HAZU – Zavod za znanstveni rad u Varaždinu, str.539.-540.

——————————

Oznake:, , , ,