Šaulovec / Varaždinska županija

image

Dvorac Šaulovec (Foto: Varaždinska županija)

Dvorac u vlasništvu Varaždinske županije

Autor: Kristijan Skočibušić

Dvorac Šaulovec nalazi se na brežuljku oko osam kilometara jugozapadno od Varaždina u Općini Beretinec. Nekada je pripadao obitelji Saloczy de Šaulovec te je 1653. godine došao u vlasništvo plemićke obitelji Kiš. U 16. stoljeću je na mjestu današnjeg dvorca postojala kurija koju je obitelj Kiš 1791. godine obnovila, povećala te pretvorila u dvorac. Karlo Kiš 1902. godine proširuje i obnavlja dvorac prema projektima jednog bečkog arhitekta. Dodane su dvije kule i novi portal pa dvorac dobiva historicistički izgled. Poslije Drugog svjetskog rata dvorac i okolna imanja koja su mu pripadala nacionalizirani su i prelaze u vlasništvo Poljoprivrednog kombinata Varaždin.

Oko dvorca nalazi se perivoj nastao krajem 18. stoljeća koji je uređen i proširen koncem 19. stoljeća, a 1970. godine kompleks je zaštićen kao spomenik parkovne arhitekture. Krajem 20. stoljeća dvorac i perivoj su preuređeni za potrebe novog vlasnika. Perivoj je nastao krajem 19. stoljeća, dok je vrt ispred dvorca formiran početkom 20. stoljeća. Dvorac je u vlasništvu Varaždinske županije te se planira kompletna obnova. Posebna vrijednost dvorca je dio očuvanog inventara koji zajedno s dvorcem predstavlja vrijedan prikaz života srednjeg plemstva varaždinskog kraja na prijelazu 19. u 20. stoljeće.

Plemićka obitelj Kiš više stoljeća je u hrvatskom javnom i političkom životu imala veliki utjecaj. Iz obitelji Kiš dolazi više istaknutih pravnika i političara školovanih na prestižnim europskim sveučilištima. Obnašali su dužnosti velikih župana i podžupana. Šaulovečka grana obitelji Kiš ugasila se 1915. godine kada je umro obnovitelj dvorca Karlo, ali se obiteljsko stablo sačuvalo do danas kroz druge dvije grane. Jednoj u Međimurju, a drugoj u Hrvatskom zagorju.

Izvori: _______

  1. Đuric, Tomislav; Feletar, Dragutin. (1991.) : Stari gradovi, dvorci i crkve sjeverozapadne Hrvatske. Matica hrvatska. Koprivnica.
  2. Obad-Šćitaroci, Mladen. (1989.) : Perivoji i dvorci Hrvatskog zagorja. Školska knjiga. Zagreb.

 

Oznake:, ,