STJEPAN DARABUŠ, dipl. inž. agr., lovni stručnjak

Objavljeno: 10.01.2023.
image

Stjepan Darabuš (1939.)

DARABUŠ, Stjepan – rođen je 1939. godine u Svibovcu Podravskom. Školovalo se u Varaždinu i Zagrebu gdje je diplomirao na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radio je u Zelendvoru od 1963. do 1970. godine na uzgoju divljači (fazana, trčki, divljih patki, prepelica, kamenjarki i kraljevskog fazana). Nakon toga, dobiva radno mjesto savjetnika za sitnu divljač u Lovačkom savezu Hrvatske, gdje ostaje do 1986. godine. Kraće vrijeme obnašao je dužnost tajnika Lovačkog saveza Hrvatske, a bio je i voditelj polaganja lovačkih ispita. Godine 1986. vraća se u Zelendvor gdje će raditi na poslovima uzgoja divljači sve do 1998. kada odlazi u mirovinu. Objavio je više stručnih knjiga o lovstvu. Član je LD “Fazan” Varaždin od 1972. godine. Obnašao je i dužnost predsjednika Lovačkog saveza Varaždinske županije, bio je potpredsjednik Hrvatskog lovačkog saveza i član CIC (Međunarodnog savjeta za lovstvo i lovačke izložbe) u Komisiji za sitnu divljač. Izabran je za prvog načelnika Općine Sračinec kao nestranački kandidat.

___________________________________________

Izvor: Tomaić. Marain; Skočibušić, Kristijan. (2022.) : Lovačka udruga “Fazan” Varaždin.