Antolek Orešek

Beretinec

Dvorac Šaulovec (Foto: Marko Jurinec/Arhiva Terra vox) Općina za ugodan život nadomak Varaždina Autor: Kristijan Skočibušić Općina Beretinec nalazi se jugozapadno o grada Varaždina. Sjeverni dio njenog prostora plodna je ravnica s oranicama i šumarcima, u središnjem dijelu na blagim padinama brega okrenutim prema Varaždinu nalazi se većina građevinskih objekata, dok je južni dio prostora […]