trnovečka makovnjača

Trnovec Bartolovečki

Nova crkva u središtu Trnovca (Foto: Kristijan Skočibušić) Općina visokih gospodarskih i društvenih standarda Autor: Kristijan Skočibušić Trnovec Bartolovečki spada u grupu većih i razvijenijih općina u Varaždinskoj županiji. Smještena je na samom ulazu u grad Varaždin iz pravca Ludbrega i takav prostorni položaj omogućio joj je u zadnjih dvadesetak godina brzi gospodarski napredak. To […]