Zelendvor

Petrijanec

Župna crkva sv. Petra (Foto: Kristijan Skočibušić) Temelji naselja postavljeni u rimsko doba Autor: Kristijan Skočibušić Općina Petrijanec smještena je u sjeverozapadnom dijelu Varaždinske županije, u plodnom Varaždinskom polju, osam kilometara od Varaždina u pravcu hrvatsko slovenske granice. Naselja su prometno međusobno dobro povezana. Glavna prometna žila kucavica je državna cesta što od hrvatsko-slovenske granice […]