ADIPA

MILJENKO ERNOIĆ, poljoprivredni stručnjak

Dr. sc. Miljenko Ernoić ERNOIĆ, Miljenko (1966.) – rođen je u Varaždinu. Osnovnu školu završio je u rodnom gradu, a srednju poljoprivrednu u Srednjoj školi “Arboretum Opeka” Marčan (Vinica). Diplomirao je na Agronomskom fakultetu, na kojem je 1998. i magistrirao, a doktorsku disertaciju obranio je 2012. na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. U svome stručnom i […]