Andrija pl. Kiš Šaulovečki

ANDRIJA pl. KIŠ, liječnik

Andrija pl. Kiš, liječnik (1912. – 1991.) / Foto: Arhiva Terra vox KIŠ, pl. ANDRIJA, dr. med. (1912. – 1991.), liječnik, rođen je Krapini kao jedan od petoro braće u staroj plemićkoj obitelji Kiš Šaulovečki koja je u svom posjedu imala dvorce Ščrbinec i Šaulovec. Šaulovec je negdje 1927. godine prodan, a u kamenom dvoru […]