Anita Rep

Investicije u Osnovnoj školi Šemovec

Županija i općina zajednički financirali uređenje informatičke učionice, krova i fasade školske zgrade Autor: TP / Foto: Varaždinska županija ŠEMOVEC (15. 3. 2023.) – U Osnovnoj školi Šemovec otvorena je nova informatička učionica. Nabavku opreme  i namještaja za učionicu financirale su Varaždinska županija i Općine Trnovec Bartolovečki. Primjer je to dobre suradnje općine i Varaždinske […]

Udruga žena “Cvijet” Šemovec

Članice Udruge žena “Cvijet” / Foto: Arhiva Udruge Šemovečkoj tradiciji udahnuli novi život Autor: Kristijan Skočibušić Udruga žena „Cvijet“ Šemovec (Općina Trnovec Bartolovečki) djeluje od 2007. godine i broji 30-ak aktivnih članica i članova. Anita Rep obnaša dužnost vršiteljice predsjednice Udruge u čijem sastavu djeluje pjevačka i dramska skupina. Njihovi nastupi su kreativni i zabavni […]