Arheologija

Hrvatski Indiana Jones gostuje u programu Srijede u Muzeju

Drago Obradović VARAŽDIN – U sklopu Srijede u Muzeju 8. svibnja u palači Herzer GMV-a o svom profesionalnom putu, koji ga je odveo na brojne iznimne arheološke lokalitete, govorit će hrvatski arheolog Drago Obradović. Tijekom 50 godina djelovanja Drago Obradović održao je brojna predavanja u 40-ak zemalja na pet kontinenata pred posjetiteljima te u televizijskim i […]

Gradski muzej Varaždin predstavlja rezultate arheoloških istraživanja

Gradska arheologija: što su arheolozi otkrili na više lokacija u Varaždinu? Izvor teksta i fotografije: GMV VARAŽDIN (20.5. 2023.) – U sklopu Srijede u Muzeju 24. svibnja u palači Herzer Gradskog muzeja Varaždin kroz temu o gradskoj arheologiji bit će predstavljeni dosadašnji rezultati nedavnih arheoloških istraživanja provedenih prilikom radova i obnove na trima lokacijama u […]

MILAN KRUHEK, arheolog i povjesničar

Dr. sc. Milan Kruhek (1940. – 2022.) KRUHEK, Milan (1940. – 2022.), hrvatski arheolog i povjesničar, rođen je u Zamlači (Općina Vidovec). Osnovnu školu završio je u Varaždinu, a Dominikansku klasičnu gimnaziju u Bolu na Braču. Arheologiju i klasičnu filologiju diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a poslijediplomski studij Pomoćnih povijesnih znanosti s magisterijem […]

Marina Šimek: Burg Paka

Arheološki istražen burg podignut u 13. stoljeću Autor: GMV VARAŽDIN – Monografija Burg Paka novo je djelo Marine Šimek, muzejske savjetnice Gradskog muzeja Varaždin. Srednjovjekovna bezimena utvrda nazvana je Paka prema području na kojem je podignuta. Nalazi se u brdovitim predjelima zapadnog Kalnika jugoistočno od Novog Marofa. Nakon njezina otkrića 2001. godine  Arheološki odjel Gradskog muzeja […]