Biskupijski Caritas

Caritasu darovane zlatne, srebrne i brončane kapi bučinih ulja

Bučina ulja s 5. Međunarodne izložbe Alpe – Adria donirana pučkoj kuhinji Autor: tp / Foto: Varaždinska županija VARAŽDIN (22. 5. 2023.) – Varaždinska županija, nakon završene izložbe bučinih ulja, koju već tradicionalno organizira u mjesecu svibnju daruje Pučku kuhinju Biskupijskog Caritasa najkvalitetnijim uljima koja su bila izložena i promovirana na izložbi. Tako je i ove godine […]