Boris Lauš

Istraživanja kukaca uz Dravu u Varaždinskoj županiji otkrila nove vrste vretenaca i kornjaša

U šumama uz rijeku Dravu u Varaždinskoj županiji živi 100 vrsta kukaca Autor: vms / Foto: Varaždinska županija VARAŽDIN – U šumama uz rijeku Dravu u Varaždinskoj županiji živi 100 vrsta kukaca iz skupine saproksilnih kornjaša, među kojima su najvažniji, a i najpoznatiji jelenak i hrastova strizibuba. No, pronađena je i dosad nepoznata vrsta za ovo […]