Branko Spevec

BRANKO SPEVEC, stomatolog, dirigent i kulturni radnik

Branko Spevec (1949. – 2023.) SPEVEC, Branko (Zlatar 1949. – Varaždin 2023.), u Varaždinu je završio osnovnu, srednju i Glazbenu školu. Diplomirao je na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1974. godine. Kao stomatolog radio je do 1990. godine, a najveći dio profesionalnog života proveo je u kulturnoj djelatnosti, osobito na glazbenom i likovnom polju, na […]