Branko Švogor

Općina Vidovec uz pomoć države ulaže u zaštitu sakralnih objekata

Pogled na središte Vidovca i crkvu sv. Vida / Foto: Gorad (Arhiva Općine Vidovec) VIDOVEC – Na temelju natječaja koji je raspisalo Ministarstvo kulture i medija u Općinu Vidovec za dva projekta dolazi 65 tisuća eura. Za obnovu crkve sv. Vida u Vidovcu odobreno je 40 tisuća, a za crkvu sv. Antuna u Tužnom 25 tisuća […]

Vidovec / Varaždinska biskupija

Trg i crkva sv. Vida u središtu Vidovca / Foto: Arhiva TC Vidovčani su od iskona, od početka kada se imenuju Hrvatima, životom svjedočili vjeru i osjećali u dubini svoga bitka pripadnost Katoličkoj Crkvi. Danas, stara Župa Vidovec nalazi se u Varaždinskoj biskupiji, tek nekoliko kilometara od Varaždina na cesti prema Ivancu. Ima jedanaest sela: […]