Carica Marija Terezija

Mali Bukovec / Varaždinska županija

Središte naselja Mali Bukovec (Foto: Kristijan Skočibušić) Proslavili se proizvodnjom cvijeća i povrća Autor: Kristijan Skočibušić Naselje i sjedište istoimene Općine Mali Bukovec nalazi se desetak kilometara sjeveroistočno od Ludbrega, između rijeka Plitvice i Bednje, nedaleko njihova ušća u Dravu. Najistočnija općina Varaždinske županije razvila se uz cestu Ludbreg – Legrad i uz seoske putove […]