Dalibor Bedeković

Uzgoj i zaštita zdravlja peradi

Priručnik za studente i uzgajivače peradi Uzgoj i zaštita zdravlja peradi novo je izdanje u ediciji Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu. Riječ je priručniku autora Zlatka Janječića, Dalibora Bedekovića, Tajane Amšel Zelenika, Tihomira Zglavnika i Dragutina Vinceka namijenjenog prije svega studentima studija Animalnih znanosti te Proizvodnje i prerade mesa, a jedna od zadaća priručnika je da […]