Darius Krajčir

Hrvati u Republici Slovačkoj

Pogled na Devinsku Novu Ves i okolicu Dárius Krajčir: Malo nas ima, dvojezičnih natpisa naselja nema, ali svi znaju gdje žive Hrvati Autor: Kristijan Skočibušić / Foto: Arhiva Dárius Krajčir / Facebook – Hrvatski kulturni savez Narod je kao obitelj koju prepoznajemo i koja se određuje imenom i prezimenom, jezikom, navikama, tradicijom, koja ga čini […]