Donji Martijanec

Martijanec / Varaždinska županija

Središtem mjesta dominira crkva sv. Martina (Foto: Kristijan Skočibušić) Hodočasničkim stopama sv. Martina Autor: Kristijan Skočibušić Općina Martijanec smjestila se duž podravske magistrale, uz Dravu u plodnoj ravnici, i najvećim dijelom je poveznica ludbreške Podravine s Varaždinštinom. Krajolik južnog dijela općine u znaku je brežuljaka (obronci Kalnika) uglavnom obraslih šumom. Tu se nalaze naselja Slanje, […]