Franjo Šanjek

Vidovec / Varaždinska biskupija

Trg i crkva sv. Vida u središtu Vidovca / Foto: Arhiva TC Vidovčani su od iskona, od početka kada se imenuju Hrvatima, životom svjedočili vjeru i osjećali u dubini svoga bitka pripadnost Katoličkoj Crkvi. Danas, stara Župa Vidovec nalazi se u Varaždinskoj biskupiji, tek nekoliko kilometara od Varaždina na cesti prema Ivancu. Ima jedanaest sela: […]