gradonačelnik

MILORAD BATINIĆ, dipl. inž. šum., političar

Milorad Batinić (1957.) BATINIĆ, Milorad – rođen je 1957. godine u Varaždinu. Školovao se u Ivancu, Varaždinu i Zagrebu gdje je diplomirao na Šumarskom fakultetu. Nakon završetka studija, sve do 2005. godine, radio je u struci kao inženjer šumarstva. Prvi put za gradonačelnika Ivanca izabran je 2005. godine i od tada je na svim izborima […]