Ivanečka Željeznica

Investicije koje podižu kvalitetu života u malim sredinama

Uređene ceste i vodotok uništeni prošle godine u bujičnoj poplavi Autor: tp / Foto: Varaždinska županija IVANEČKA ŽELJEZNICA – Župan Varaždinske županije Anđelko Stričak u pratnji predsjednika Gradskog vijeća Ivanca Zdenka Đurasa, direktora Hrvatskih voda VGO za Muru i Gornju Dravu dr.sc. Milana Reze, ravnatelja Županijske uprave za ceste Tomislava Osonjačkog, njegovog pomoćnika Krunoslava Lukačića te predsjednika Mjesnog […]