Krkanec

Krkanec / Varaždinska županija

Dvorac Krkanec (Foto: Varaždinska županija) Hrvatsko “Vinsko sveučilište” Autor: Kristijan Skočibušić Stjepan Patačić (1576. – 1636.), namjesnik banske časti, dvorac Krkanec podigao je 1616. godine. Izgrađen je u baroknom stilu, no kasnijim pregradnjama izgubio je ta obilježja. Dvorac će u hrvatskoj povijesti, posebno onoj koja se bavi enologijom, ostati upisan zlatnim slovima jer je u […]