Lidija Valec

Topli obrok za sve učenike osnovnih škola u Varaždinskoj županiji

Školskom prehranom svih osnovaca potvrđen dugogodišnji visoki školski standard Autor: VMS / Foto: Varaždinska županija SRAČINEC (14. 01. 2023.) – U Varaždinskoj županiji besplatna prehrana, točnije topli obroci pripremaju se za svih 9.097 učenika u 33 matične osnovne škole i 30 područnih škola. O organizaciji prehrane, koja se od početka drugog polugodišta financira iz državnog proračuna sukladno […]