Ljerka Albud

LJERKA ALBUS, etnolog

Ljerka Albus ( 1953. – 1923.)  ALBUS, Ljerka (1953. – 2023.), etnolog. Rođena je u  Osijeku, diplomirala je etnologiju i arheologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U Gradskom muzeju Varaždin radila je od 1983. do 2018. godine, kada odlazi u mirovinu. Godinama je bila voditeljica Etnografskog odjela varaždinskog muzeja. Ljerka Albus istraživala je narodnu baštinu […]