Naše pravice

PERO MAGDIĆ, odvjetnik i političar pravaške orijentacije

Pero Magdić MAGDIĆ, Pero  (Ogulin, 3. srpnja 1863. – Varaždinbreg, 23. rujna 1922.), studirao je pravo u Zagrebu, a pripravnički staž od 1890. godine odrađivao je u Varaždinu. Samostalno radi od 1898., kada je zatražio zavičajnost Slobodnoga i kraljevskoga grada Varaždina. To mu je omogućilo izlazak na izbore i rad u Gradskom zastupstvu. Kao pravaš […]