Pavao Wittmann

PAVAO WITTMANN, lovni stručnjak

Pavao Wittmann Autor: Kristijan Skočibušić / Foto: GMV WITTMANN, Pavao (1844.-1920.), šumarnik, lovni stručnjak i pisac. Živio u Komaru kod Petrijanca, izdavao je časopis “Napredno pčelarstvo”. Češkog je podrijetla, a u Hrvatsku dolazi 1871. kao šumar na vlastelinstvo Opeka – Zelendvor grofa Marka Bombellesa, gdje se bavio lovstvom do smrti 1920. godine. Na imanju grofa […]