posavska guska

Posavska guska

Ozimec / Petanjek / Ernoić: Posavska guska Malo je izvornih hrvatskih pasmina koje imaju svoju monografiju i zato knjigu Posavska guska autora Romana Ozimeca, Darka Petanjeka i Miljenka Ernoića možemo uvrstiti u grupu posebnih izdanja tim više što se radi o dvojezičnom (hrvatsko-engleskom izdanju). Naime, knjiga je rezultat višegodišnjih istraživanja teme posavske guske. Povijest uzgoja […]